« آسیب شناسی نشریات کرمان از منظر گرافیک»

ماهنامه مهرگان
محمدرضا هاشمی نژاد
 
مطبوعات کرمان در آینه نقد از جهات زیادی قابل بررسی اند. تلاش من بر این است تا تصویری از وضعیت موجود مطبوعات کرمان در حوزه تخصصی گرافیک ارائه دهم تا  در آینده ای نه چندان دور مطبوعات کرمان نیز وضعیتی مطلوب و قابل قبول  پیدا کرده و علاوه بر اطلاع رسانی در ارتقاء دانش بصری جامعه ی  هدف خود نیز موثر باشد.
گرافیک هنری کاربردی است .امروزه بدون اغراق می توان گفت هیچ تولید بشری هنگام ارائه بی نیاز ازهنر گرافیک نمی باشد. گرافیک ضمن بهبود بخشیدن به  فرم ، در افزایش کیفیت محتوای موضوع موثر بوده و به ذهن مخاطب انسجام لازم را می دهد. 
در حقیقت هنر گرافیک کالا را به یک رسانه تبدیل می کند تا ضمن استفاده کاربردی از محصول، پیام ارزشهای هویتی تولید کننده را نیز مخاطب دریافت  کند. 
حال که نقش گرافیک در ارتباط رسانه ای بدین گونه موثر است آیا می توان مطبوعات را بدون نیاز به دانش و هنر گرافیک دانست و حضور موفق آنها را بدون استفاده از دانش ارتباط بصری محقق دانست.
واقع امر این است که هر اثر چاپ شده ای در حوزه دانش گرافیک خلق می گردد. تصاویر، نوشته ها، رنگ و فرم حتی در بدترین حالات خود در حوزه گرافیک حضور و نمود دارند. آنچه مهم است بهره گیری از دانش گرافیک برای به سامان کردن و همراه کردن توان تصویر با اهداف نشریه و خلق اثری بصری است که  بتواند ضمن ارتباط موثر با مخاطب در وی ایجاد شعف درونی و انبساط خاطر نماید.
از گذشته  درخشان مطبوعات کرمان بر می آید که هم اکنون نیز در موقعیتی مناسب  به لحاظ فرم و محتوا قرار داشته باشند ولی  متأسفانه به دلایل مختلف نه تنها روزگار مطبوعات کرمان روزگاری در خور شان و جایگاه اسلاف گرانقدرشان نبوده، بلکه مقایسه با گذشته ،با توجه افزایش توانمندیهای حوزه چاپ و صفحه آرایی و رسانه   در وضعیتی اسف بار قرار داشته و به غیر از یکی دو نشریه مابقی نشریه ها عاری از هرگونه استاندارد در حوزه تخصصی گرافیک  می باشند.
اینجانب ضمن اجتناب از هر گونه قضاوت در خصوص محتوای متنی نشریات و دانش روزنامه نگاری و .... به اختصار به اشکالات زیر در کیفیت گرافیک  نشریات استان اشاره می کنم.
1- مطبوعات کرمان فاقد پیکر بندی گرافیکی لازم می باشند.
2- لگوتایپ یا عنوان اصلی این مطبوعات عموماً و دارای اشکالات اساسی است و فاقد زیبائی انسجام بصری و طراحی هدفمند می باشد .هویت زنانه و یا مردانه یکی از عمده رفتار لگو است که با توجه به موضوع نشریه بایستی مد نظر قرار گیرد. 
3- عنوان بندی مطالب در مطبوعات کرمان براساس نوع، اندازه و رنگ قلم دارای اشکالات اساسی و فاقد استراتژی هدفمند برای تامین اهداف موضوع می باشد.
4- عنصر تصویر در مطبوعات کرمان به درستی شناخته نشده است . تصاویر انتخابی تکراری – آرشیوی – عاریه ای و بدون هارمونی لازم با سایر عناصر  در صفحه قرار می گیرند.
5- گرید در مطبوعات کرمان تعریف اصولی و اساسی نداشته و نشریه در هر شماره هر صفحه و ستون هیچ ثباتی از لحاظ اندازه و طرح و نوع فونت ندارد.
6- فهرست و شناسنامه نشریه بخشهای مهمی اند که طراحی آنها در پیکره کلی نشریه به عنوان عنصر اساسی مطرح بوده و تاثیر زیادی در ارائه هویت نشریه دارد در نشریات کرمان عمدتاً طراحی فهرست و شناسنامه مورد توجه قرار نمی گیرد.
7- عنصر رنگ در طراحی نشریات فاقد هر گونه پس زمینه در حوزه هویت بصری و معنی شناسی رنگ است و برحسب  اتفاق و یا سلیقه صفحه بند انتخاب و اجرا می گردد.