موسسه کلک نقشبند

آدرس: کرمان، خیابان فیروزه، کوچه شماره 4، ساختمان یاس 4، طبقه اول، واحد 4
تلفن تماس:2534836-0341
دورنگار: 2534835- 0341
همراه:  09131406409
www.kelkenaghshband.com
info@kelkenaghshband.com